Esitamiseks vajalikud dokumendid

Matkaauto rentimisel on vajalik esitada nii kehtiv juhiluba kui ka pass. Renditud matkabussi võivad juhtida vähemalt 21 aastased isikud, kes omavad B-kategooria juhiluba min. juhistaaziga 2 aastat. Kui rentnikuks on juriidiline isik, sõlmib sõiduki kasutamiseks lepingu juhatuse liige või tema poolt volitatud isik, kes esitab rendifirmale volitusi tõendavad dokumendid (volikiri, garantiikiri, äriregistri B-kaardi koopia).


Kuidas broneerida

Matkabussi broneerimistasu on 300 EUR. Broneerimise kinnitamiseks loeme broneerimistasu laekumist ASAN Konsultatsioonide OÜ pangakontole. Broneerimistasu ei tagastata, vaid arvestatakse renditasu sisse.


Tagatis

Autosuvila rentnik peab maksma lepingu nõuete täitmise tagatisraha 400 EUR, mis lepingu lõpetamisel ning nõuetele vastavuse korral tagastatakse.


Üüriaeg ja läbisõit

Matkaautode rendi minimaalne rendiperiood on kolm ööpäeva. Kui matkaauto tagastatakse rohkem kui 1 tund hiljem eelnevalt kokkulepitud ajast, võidakse kogusummale lisada ühe päeva tasu. Seepärast soovitame rendifirmat aegsasti teavitada võimalikest muudatustest matkabussi tagastamise aja ja/või koha suhtes. Matkabussidel on läbisõidupiirang 500km rendipäeva kohta. Iga ületatud km 0,8 €.


Hinnad

Rendihinnad sisaldavad õlide, hoolduse, kohustusliku liikluskindlustuse ja täiskasko kindlustuse maksumust. Rendihind ei sisalda autokütuse maksumust. Päeva hind kehtib 24-le tunnile alates rendihetkest.


Tasumine

Nii eeldatav renditasu kui ka rentija omavastutuse summa tasutakse üldjuhul vahetult enne rendiperioodi algust. Lõplik arveldamine toimub pärast sõiduki tagastamist rendileandjale. Tasuda on võimalik ülekandega ja sularahas.


Kindlustamine

Matkaautode rendi hinnad sisaldavad avariikindlustust rentija omavastutusega 400 EUR ja varguskindlustust rentija omavastutusega 15% sõiduki maksumusest. Rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nii rehvide kui ka velgede osas kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust. Matkabussi ärandamise või varguse korral on rentija kohustatud esitama auto võtmed ja sõiduki registreerimistunnistuse. Liiklusõnnetuse korral teatage sellest kindlasti politseisse ja võtke neilt kirjalik tõend kindlustuse jaoks. Kohe tuleb ühendust võtta ka rendifirmaga (kontaktnumbrid leiate rendilepingult).


Lepingu jõustumine ja lõpetamine

Iga allakirjutatud leping on siduv – ka juhul, kui Te ei ole seda läbi lugenud või sellest aru saanud. Soovitame Teil alati enne lepingu allkirjastamist tingimused täpselt läbi lugeda ning vajadusel täpsustada. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata või lahendatakse kohtus.


Kasutamine Eestis ja Euroopa Liidus

Klient ei tohi renditud matkaautoga sõita väljapoole Euroopa Liitu. Vastav soov kooskõlastada kirjalikult rendifirmaga enne rendiperioodi algust vähemalt 14 päeva.


Matkabussi seisukord

Matkabuss antakse Teile üle tangituna, pestuna ja tehniliselt korras seisus. Autot kätte saades soovitame see hoolikalt üle vaadata ning üles märkida lepingusse kõigi vigastuste (sh kriimustuste), vastasel juhul võite jääda süüdi ka vigastuste eest, mis autol juba enne olemas olid. Rendileandja ei vastuta otseselt või kaudselt kahjude eest, mis võivad tuleneda matkaauto rikkest ning kui seoses eelnevaga reis katkeb või viibib. Kui rike tekib rendiperioodi ajal, võib rentnik nõuda vastavat hinnaalandust, kui rendileandja ei suuda tõestada oma õigsust, et on teinud kõik endast sõltuva sõiduki korrasolekuks.


Kütus

Auto antakse Teile üle täis kütusepaagiga. Autosuvila tagastamisel mitte täis paagiga arvestatakse renditasule juurde 200 EUR leppetrahv. Valesti tangitud kütusest tekitatud kahju korvab Rentnik.


Matkabussi vastuvõtu ja tagastamise tingimused

Rendiperiood algab rendipäeval kell 10.00 ning lõppeb rendi lõpp-päeval kell 10.00, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Autosuvila tuleb tagastada siseruumid hoolikalt puhastatuna, WC kassett tühjendatuna nagu auto oli rendile võtmise hetkel ning 1 gaasiballoonidest täidetuna. Välispuhastust ei pea rentija teostama. Rendile andjal on õigus nõuda koristusraha kui matkaauto ei ole piisavalt hästi koristatud. Siseruumide koristuse hind on 40 EUR. Auto tagastamisel teostavad auto ülevaatuse rendile andja ja rentija koos. Vead mida ei olnud rendile andmise hetkel ja mida ei saa lugeda normaalseks kulumiseks korvab rentija autoesinduse hinnakirja alusel. Kui rentija ei tagasta matkaautot õigeaegselt on rendileandjal õigus nõuda hilinetud päevade eest topeltrenti.


Nõuded kolmandatelt isikutelt (vastutuskindlustus)

Kõik rentniku ja/või matkaauto kasutajate poolt rendiperioodi jooksul põhjustatud nõuded kolmandatelt isikutelt (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, parkimistrahvid, viivistasu otsused, auto teisaldamised jms) kuuluvad rentniku ja/või auto kasutajate poolt täielikule hüvitamisele ka tagantjärgi.


Muud asjaolud

Autos ei tohi vedada lemmikloomi ja suitsetada. Nõude rikkumise korral leppetrahv 100 EUR.


Matkabussi varustus

Kõikidele sõidukitele on paigaldatud ärandamisvastased seadmed. Talveperioodil on kõik matkaautod varustatud talverehvidega.